મામાનું ઘર કેટલે?

. * મામાનું ઘર કેટલે? પ્રશ્નનો જવાબ અમારા માટે તદ્દન સરળ હતો. મારા મામાનું ઘર અમારા સ્ટેડિયમ એરિયામાં, માંડ દસેક મિનિટના રસ્તે. મામાને ઘરથી ત્રણેક કિમી છેટું ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટાવર દેખાતું. ત્યારે ફ્લેટસના જંગલો હજી નહોતાં ને!  મોસાળમાં સંયુક્ત કુટુંબ હતું. નાનીજીની છત્રછાયામાં મોટા મામા અને નાના મામા બેઉનાં કુટુંબો દાયકાઓ સુધી સાથે રહ્યાં. અમારા… Continue reading મામાનું ઘર કેટલે?

અમદાવાદ, ફિલ્મ-સિનેમા અને બાયોસ્કોપ

* અમદાવાદની ગલી-શેરીઓમાં આજે તેમને શોધું છું. નથી દેખાતાં બાયોસ્કોપ, નથી દેખાતી ફિલ્મની લારી. “બાયોસ્કોપવાળા ફરતા સિનેમાગૃહ”ની લારીની વાત ફરી કરીશું. આજે યાદ કરીએ બાયોસ્કોપને. સાડા ચાર દાયકા ઉપરનો સમય. લગભગ પાંચ દાયકા સમજો ને! નવા રૂપરંગ સજતું અમદાવાદ. નવા વિકસતા પરા – નવરંગપુરા – સ્ટેડિયમ વિસ્તારના ખોળે બાળપણ. ત્યારે થિયેટર – સિનેમા ગૃહ માત્ર… Continue reading અમદાવાદ, ફિલ્મ-સિનેમા અને બાયોસ્કોપ

બાળપણમાં જોયેલી જાહેરાતો

. અમારા સ્ટેડિયમ વિસ્તારને મ્યુનિસિપાલિટીની બસ સેવાનો લાભ જલદી મળી ગયો હતો. લાલ દરવાજા જવા માટે બસ નંબર “14બી” અને સ્ટેશન માટે 22. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બસ એવા “એ એમ ટી એસ”ની બસોને સૌ કોઈ “લાલ બસ” તરીકે ઓળખતા. લાલ બસ પર પાછળ તથા સાઇડમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટસ – જાહેરાતો રહેતી. અમને લાલ બસ પરની જાહેરાતો જોવામાં… Continue reading બાળપણમાં જોયેલી જાહેરાતો